رفقا ...! قسمت 2

رفقا ...!

این جمعه که بگذشت ،یکبار دگر همره یاران ، رفتیم قلعه ماران ،با ممدفلاحی و یاسر، با زهره و حامد.هانیه ومحبوبه واحسان .بااکبر دوران. همراه رضا ، راضیه بوده است پریشان. بوده است جواد در پی عکاسی یاران .

بودند همه خرم خندان . در راه یکی بود هواساز،منجمله اعضای گروه را همآواز ،گاهی به هنر باز همی کرده دهن باز، می خواند به صد نغمه و آواز ،چون شرح عمل را بشنیدند از او خنده به لبهای عزیزان بدرخشید  چو خورشید و  چو گل وا شد وبشکفت لب یار هوا کش و بدو گفت که :

 » ای جان من این کار که کردی تو بسی کار بزرگی است ، ولی ساده و ناپخته و کم تجربه هستی ، مثلاً در عوض اینکه بسازی تو هوا  و بکنی در پی آن کوه رها و بشوی سر به هوا و که نبودیم و نکردیم وکه بودست  خدایا، خبر از حال رفیقت نگرفتی که همی آیدت از پشت و ندیدست و شنیده است زتو بوی خطایی که رود موج بر اندام نحیفش!

و بریزد همه ریشش و نداند زکدام ره بگزیند ره ملک  صفا را بهتر آن بود روی در ته صف یا بکنی خوب خبردار ازین قائله مارا، حال گذشته است ، ولی بعد پی کرده بهتر در تعب افکن تن و جان را ! «

چو از این مرحله بگذشت گروه و به سلامت همگی بر سر آن دشت فرود امده و جسم ز اعماق عدم باز بوجود امد و دیدند همه قدرت اورا که چه کرده است  در این عالم خاکی همه جنگل کوه  را ناگهان سر به سجود آمدو گفتند خدایا که دهی بر همه اعضا تو وجودی که بیایند در این کوه در این جنگل انبوه و ببینند هزاران هنر از تو ننمایند کمی مکث وسریعا" بکنند رقص و  بگیرند بسی عکس و  کنند فکس  به عزیزان که ببیند چه کرده است خدا را .

القصه چو یاران همه بر کوه شدی جمله همه شاد شدی در بغل آب شدی خیس شدی .

خنده شدی غصه برون رفت چو خوردند غذا و بلمیدند درآن سایه فضا و بسی گشت زدن و بنمودند صدا ها چو رسا بنمودند جمع و جور همه ظرف ظروفهای غذا را !

پس از آن جمله اعضا همگی سوی منزل شدی و شل شدی و خسته شدی تا  که رسیدند به روستا بر یاران به جا مانده  از کوه چو نسیم و چو بهار چو کیانوش و سروش یا که چون فاطمه و ژاله که بودند کوچک یا سمیه و عصمت و ....

با تشکر از همنورد عزیز جناب مهندس محمدرضا ولی اللهی

/ 3 نظر / 12 بازدید
محمدرضا

سلام رضا جان . دست شما درد نکنه . فکر نمی کردم اینو تو سایت بذاری .بازم ممنمون

یاسر

خَیلی هم خُبه! بازم مرسی مهندس که از یار هواساز هم یادی کردی [نیشخند]