جشن اسفندگان

جشن اسفندگان
روز سپندارمزد 29 بهمن خورشیدی

سپندارمزد نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان برای گرامی داشت زنان نیکوکار برگزار می گردد . زرتشتیان این روز را به نام روز زن و روز مادر جشن می گیرند واژه سپندارمزد در اوستا " سپنته آرمئی تی " آمده است و به معنای فروتنی و بردباری می ...باشد .

بشود که ما همه پیک پیام اهورایی باشیم ...
/ 0 نظر / 16 بازدید