بیانیه تیرول

" بیانیه تیرول به مثابه ی بهترین شیوه عملکرد در ورزش های کوهستانی"

در سرتاسر دنیا میلیونها نفر به کوهنوردی ، کوهگردی ، گلگشت و صخره نوردی می پردازند . در بسیاری از کشورها ورزشهای کوهستان بخش قابل توجهی از زندگی روزانه را تشکیل می دهد .

از نظر انگیزه های لازم برای پرداختن به یک فعالیت ، کمتر فعالیتی را می توان یافت که تا این حد جذابیت و کششداشتهباشد .این رشته از ورزشها ، برای علاقمندانشان این فرصت را بوجود می آورند تا برای خود اهداف مشخصی را در نظر گرفته و بر اساس آن فعالیتی بلند مدت و با ارزش را دنبال نمایند . ازجمله جذابیت ها و انگیره های موجود در این رشته از فعالیت ها می توان به ؛ تامین سلامت ، تحرک ، ارتباط با طبیعت ، انگیزه های اجتماعی و درنهایت لذت کشف وماجراجوئی اشاره کرد . بیانیه تیرول به منظور مشخص نمودن بهترین شیوه عملکرد و رفتار در ورزشهای کوهسنان در 8 سپتامبر سال 2002 طی نشستی که به آینده این ورزش ها نظر داشت ، منعقد شد .

این بیانیه شامل مجموعه ای از ارزشها و نکات اخلاقی می باشد که برای کمک به عملکرد صحیح علاقمندان رشته های مرتبط با طبیعت و کوهستان تدوین شده است .

بیانیه تیرول درواقع مجموعه ای از قوانین یا دستور العمل های جزء به جزء نیست بلکه :

- به ارزشهای اساسی و بنیادین این گروه از ورزشها در دنیای امروزی می پردازد .

- اصول و استاندارد های کلی سرپرستی و هدایت های تیمی را بیان می کند .

- الگوئی از معیار های اخلاقی در شرایط نامعین را به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد .

- اصول اخلاقی ای را که مردم عادی می توانند این گونه از ورزشها را با آن قضاوت کنند در اختیارمیگذارد.

- برای مبتدیان این ورزش ها از بایدها و نباید های اخلاقی این فعالیت ها می گوید .

- هدف بیانیه تیرول آن است که امکان شناسائی استعداد و کشش درونی نسبت به ورزشهای کوهستانی ؛ رشد شخصی و اجتماعی ؛ همچنین درک فرهنگی و آگاهی از محیط را برای علاقمندان ایجاد کند و در همین راستا از ارزشهای نانوشته سنتی و جذابیتهای ذاتی این فعالیتها استفاده کرده و درجهت تامین نیازها و مقتضیات زمان بهره برداری نماید .

ارزشهای بنیادینی که بیانیه تیرول بر اساس آن نوشته شده است ، طیف وسیعی از ورزشهای کوهستان ازگلگشت گرفته تا فعالیت در ارتفاعات بالا را پوشش میدهد . اگرچه ممکن است راهکارهای این بیانیه برای نخبگان ورزش های کوهستان اندک به نظر برسد ، اما بخش عمده ی این توصیه ها متوجه تمامی علاقمندان به این دسته از فعالیت ها می باشد .

بیانیه تیرول نظر مخاطبین خود را به درک مفاهیم زیر جلب می نماید :

- پذیرش خطرات و مسئولیت ها

- برقراری توازن بین اهداف ، مهارتها و تجهیزات موجود

- عملکرد صحیح و گزارش صادقانه

- تلاش برای انجام بهینه ی این ورزش و عدم توقف در یادگیری و آموزش

- داشتن صبر ، توجه و کمک به یکدیگر

- مراقبت از اجزای طبیعی و وحشی محیط کوهستان

- حمایت و توجه به گروههای محلی ، بومی وتلاش درجهت کسب رضایت آنها .

بیانیه تیرول براساس سلسله مراتب ارزشی زیر استوار می باشد :

1- شان انسانی :

بیانیه تیرول بر این باور است که انسان آزاد آفریده شده است و از نظر شان و مرتبه تمامی انسانها برابر و بدون در نظر گرفتن جنسیت دارای حقوقی مساوی هستند و می بایست رفتاری برادرانه با هم داشته باشند .

زندگی ، آزادی و خوشبختی : به عنوان اصلی غیر قابل انکار درحقوق انسانی و با نظر گرفتن مسئولیت های خاص در ورزشهای کوهستانی ، این بیانیه قصد دارد در سه زمینه " زندگی ، آزادی و خوشبختی " و درجهت حفظ حقوق انسانها در جوامع کوهستانی موثر باشد .

2- دست نخورگی طبیعت :

این بیانیه پیمان نامه ای است درجهت امنیت ارزشهای زیست محیطی ، حفظ ویژگی های دنیای وسیع کوهستان ، حفاظت و حمایت از گونه های گیاهی و جانوری که درمعرض خطر هستند

3- همبستگی و اتفاق نظر :

پرداختن به ورزشهای کوهستان فرصتی مغتنم درجهت مشارکت و گسترش فعالیت های گروهی ، ایجاد تفاهم و غلبه بر موانع ناشی از تبعیضات جنسی ، تفاوت های سنی ، ملیتی ، اخلاقی ، اعتقادی و سطح توانائی اجتماعی را بوجود می آورد .

4- خودباوری :

 این ورزشها دارای قابلیت لازم برای پیشرفت هائی قابل توجه و با ارزش در جهت نیل به اهداف و خواسته های شخصی می باشد .

5- حقیقت :

 لزوم وجود صداقت و راستی برای رسیدن به اهداف مورد نظردر ورزش های کوهستانی و صعود ها ضروری است . اگر فریب و دو رنگی جایگزین حقیقت شود ، رسیدن به هدف ناممکن و یا بی اعتبار می شود .

6- رسیدن به درجات عالی تر :

یکی از ویژگی های این رشته ورزشها در آن است که با پرداختن به آنها می توان به اهدافی که پیش از این قابل دسترس نبودند ، دست یافت و مجموعه ای از اهداف اصولی و عالی تر را برای خود تعیین کرد .

7- ماجراجوئی : برای اداره خطر در ورزش های کوهستان قضاوت های صحیح ، مسئولیت پذیری و داشتن مهارت ضروری است . تنوع حاکم بر این ورزش ها این امکان را فراهم می سازد تا هر کس بنابر علایق ماجراجویانه خاص خود و با درنظر گیری مهارت هایش در مقابل خطرات موجود ، بدان بپردازد . ( تناسب و تعادل بین خطر ومهارت )

" بندهای بیانیه تیرول "

بند 1  مسئولیت های فردی :

اصل اخلاقی :

" کوهنوردان و صخره نوردان در وضعیتی به این ورزش می پردازند که احتمال خطر وحوادث درمحیط برای آنان وجود داشته و ممکن است امکان کمک موجود نباشد . با درنظر گیری این واقعیت ، آنان به این فعالیت پرداخته و خود مسئول سلامت و حفظ جانشان هستند . فعالیتهای آنان نباید اطرافیان یا محیط پیرامون آنهارا به خطر اندازد . "

توصیه های بیانیه تیرول :

- ما اهداف ورزشی مان را بر مبنای مهارت های واقعی خودمان و نفرات تیم و بر اساس وضعیت کوهستان انتخاب می کنیم . انجام ندادن صعود می بایست یک گزینه ی ارزشمند به حساب آید .

- اطمینان حاصل می کنیم که آموزشهای لازم جهت هدفی که با دقت طراحی کرده و محیای آن هستیم ؛ را داریم .

- اطمینان حاصل میکنیم تجهیزات کامل را داریم و نحوه استفاده ازآن را می دانیم .

بند 2 روحیه ی تیمی :

اصل اخلاقی :

" اعضای گروه در برنامه های کوهنوردی و ..... باید آمادگی پذیرش شرایط تیم را داشته و منافع و توانائی های جمع را مد نظر داشته باشند . "

توصیه های بیانیه تیرول :

- هر عضو گروه می بایست مسئولیت سلامت اعضای تیم را در نظر گرفته و آن را بر عهده گیرد .

- هیچ عضو تیم را نباید تنها رها کرد . در صورتیکه این جدائی خطر داشته باشد و زندگی شخص را تهدید کند .

بند 3 گروههای کوهنوردی :

اصل اخلاقی :

" به تمام افرادی که در محیط کوهستان برخورد می کنیم به یک میزان احترام می گذاریم . حتی در شرایط بحرانی وتنش زا هم فراموش نمیکنیم که باسایرین آنگونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتارشود . "

توصیه های بیانیه تیرول :

- هر آنچه می توانیم انجام می دهیم تا کسی را به خطر نیندازیم و سایرین را از خطرات احتمالی مطلع سازیم .

/ 0 نظر / 12 بازدید