صعود به دماوند 5671 متری

صعود همنورد خوبمان جناب آقای یاسر خسروی به قله 5671 متری دماوند

گزارش صعود به قلم یاسر خسروی :

ساعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه 12 تیرماه 1392 حرکت از محل میدان فخرالدین اسعد گرگانی به سمت محل صعود قله 5671 متری دماوند آغاز گردید. میزبانی این صعود را گروه پیشگام به سرپرستی آقای فانی بر عهده داشتند. 21 نفر از کوهنوردان شهرستان گرگان در این برنامه حضور داشتند.

پارک شهر رینه محل اقامت کوهنوردان در شب صعود بود. صبح روز پنج شنبه پس از صرف صبحانه در محل پارک، کوهنوردان به محل پناهگاه دوم (گوسفندسرا) انتقال داده شدند و در ساعت 8:50 دقیقه صبح حرکت به سمت پناهگاه سوم آغاز گردید.

کوهنوردان گرگانی پس از 4 ساعت در ساعت 1 بعدازظهر خود را به محل پناهگاه مورد نظر در ارتفاع 4200 متری رساندند و شب را در این محل سپری نمودند.

در نهایت ساعت 3:50 صبح روز جمعه مورخه 92.04.14 حرکت به سمت قله از محل پناهگاه سوم آغاز گردید.

این مسیر همراه با بادهای سرد بود و سردی هوا صعود را کمی برای کوهنوردان مشکل کرده بود. سرانجام در ساعت 11 صبح روز جمعه کوهنوردان خود را به محل قله رساندند.

تعداد 15 نفر از افراد حاضر در این برنامه موفق به صعود شدند و در ساعت 2:30 بعدازظهر پس از طی مسیر فرود خود را به محل پناهگاه 4200 رساندند.

پس از اندکی استراحت و صرف نهار در ساعت 5 بعدازظهر حرکت از سر گرفته شد و در ساعت 8 کوهنوردان در محل گوسفندسرا حضور یافتند و با سرویس مینی بوس مورد نظر به سمت گرگان حرکت نمودند .

/ 2 نظر / 37 بازدید
یاسر

ممنونم رضا جان

یک همنورد

خسته نباشی همنورد[گل]