چرا .... ؟

اعراب به ما آموختند :

به جای خوراک بگوییم غذا که خود به ادرار شتر می گویند .

اعراب به ما آموختند :

برای شمارش خودمان به جای تن از نفر استفاده کنیم که خود برای شمارش حیوانات استفاده می کنند .

اعراب به ما آموختند :

به جای واق واق سگ بگوییم پارس که نام اولیه سرزمینمان است .

اعراب به ما آموختند :

که بگوییم شاهنامه آخرش خوش است چون آخر شاهنامه ایرانیان از اعراب شکست می خورند .

آیا وقت آن نرسیده فرهنگ ریشه ای خود را از این همه نا آگاهی رها کنیم ؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
گروه دره طلایی

بابام دمت گرم ؟! بخدا تا بحال این همه حال نکرده بودم ولی چه میشود کرد از ماست که بر ماست