روز جهانی کورش: افتخار ایرانیان خجسته باد

٢٩ اکتبر روز جهانی کورش بزرگ ابرمرد تاریخ و روزی به افتخار ایرانیان می باشد


۷ آبان ماه  مطابق با بیست و نهم اکتبر روز جهانی کورش (سایرس دی) نام گذاری شده است که از دیر باز پارسیان، یهودیان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترک المنافع آن را گرامی می دارند و رعایت می کنند.

 این روز به مناسبت تکمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است . ۲۵۴۴ سال پیش در همین ماه اعلامیه تاریخی کورش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافته بود که نخستین سنگ بنای یک دولت مشترک المنافع جهانی و هر سازمان بین المللی بشمار می آید.

/ 0 نظر / 19 بازدید