<-BlogTitle->

.:: محل تبليغات شما ::.
 

دهم مهر : جشن مهرگان بر همه ایرانیان گرامی باد

 • دسته بندی:

صلح و دوری از جنگ در دین زرتشت

زرتشت در آرزوی صلح و دوری از جنگ است. خواه در راه روحانیات باشد و خواه در راه مادیات و یا هر دو. تنها یک صلح عالی میتواند به پشرفت او کمک کند.در گات ها این گونه نوشته شده:((ای اهورا  به روان آفرینش تاب و توانایی بخش ـ از راستی و پاک منشی وسیله یی برانگیز که از نیروی آن صلح و آسایش برقرار گردد...<یسنا۲۹بند۱۰>)) این صدای زرتشت است که از خلال اعصار دور به گوش می رسد و پس از آن بود که گروه مومنان و پیروان  در اقرار نامه ایمانی خود این جمله را گنجاندند:  ((من می ستایم آیین مزدایسنا را که دور افگننده جنگ افزار و ضد جنگ و خونریزی است <یسنا۱۲بند۹>)) در اوستا این گونه جملات چه بسیار است. چون زندگی دهقانی و جامعه  بدان نیازمند است.در جای دیگری از اوستا این گونه آمده: ((ما صلح و سلامتی را می ستاییم که جنگ و ستیزه را در هم شکند <سروش یشت هادخت> ))  نه تنها در اوستا بلکه در کتب پهلوی و روایات متاخر هم چنان درباره صلح و دوری از جنگ تاکید و توصیه شده. اما در این صلح جویی ضعف به هیچ وجه راه نداشته. گرفتن حق ستوده و تکمین به ظلم حقارت آمیز بوده. به همین جهت است که در گات ها به جملاتی این چنین برمی خوریم: (( خشم باید بازداشته شود ـ درمقابل ستم از خود دفاع کنید. <یسنا۴۸بند۷>))

 • نوشته : روابط عمومی گروه کوهنوردی نارون
 • تاریخ: ۳ مهر ۱۳۸٩
 • نظرات ()

 • narvangroup

  narvangroup

  http://narvangroup.persianblog.ir

  گروه کوه نوردی نارون گرگان

  گروه کوه نوردی نارون گرگان

  گروه کوه نوردی نارون گرگان

  گروه کوه نوردی نارون گرگان

  Blog